Bemonsteren

Wanneer aaltjesschade eenmaal zichtbaar wordt is het te laat om in te grijpen. Afkeuring, opbrengstschade, kwaliteitsverlies, exportbeperkingen gaan allemaal ten koste van het saldo. Uitzonderingen daar gelaten is het niet nodig verrast te worden door het optreden van aaltjesschade. De historie van een perceel in beeld houden en rond de opkomst en het sluiten van de gewassen alert zijn op afwijkingen in groei kunnen waardevolle aanwijzingen opleveren betreffende het voorkomen van aaltjes. De beste strategie is het planmatig bemonsteren van uw percelen voor uw aaltjesmanagement.  

Een goed systeem om de aaltjessituatie op het hele bedrijf te inventariseren is in het najaar te bemonsteren, voorafgaand aan een schadegevoelig gewas, bijvoorbeeld aardappelen. Dit om twee redenen. De aaltjesaantallen van niet-cyste vormende aaltjes zijn na de oogst het hoogst en het tijdstip geeft voldoende tijd om, mocht de uitslag van de aaltjesanalyse hier aanleiding toe geven, maatregelen te nemen. Het hanteren van vaste monsterstroken biedt de mogelijkheid om in de loop der jaren per perceel de situatie te monitoren en de beheer strategie te evalueren. 

>>Bemonsteren binnen het bouwplan

>>Valplekbemonstering

Het interpreteren van aaltjesuitslagen is niet altijd eenvoudig.  Bespreek de uitslagen daarom met uw adviseur en overleg welke maatregelen nodig zijn. Raadpleeg ook deze site om te bekijken wat de aangetoonde aaltjes betekenen binnen uw bouwplan. 

Realiseert u zich goed dat elke bemonstering een steekproef is en dat de kans op het aantonen van schadelijke aaltjes afhankelijk is van de gebruikte methoden. De officiële bemonstering voor aardappelmoeheid spreekt daarom bij een vrijverklaring niet van een ‘vrij perceel’ maar van een ‘niet-aantoonbare’ besmetting. Ook op een vrijverklaard perceel kan dus een besmetting aanwezig zijn. Het kan dus ook gebeuren dat een verplichte en een vrijwillige bemonstering elkaar tegen spreken als het om detectie gaat.

>>Laboratoria

>>Diagnostiekservice aangetast plantmateriaal