Valplek of diagnose bemonstering in het voorjaar

Wanneer er in het voorjaar bij opkomst of rond het sluiten van het gewas een valplek gezien wordt kan het opgraven van planten duidelijkheid verschaffen over de oorzaak. Trek de planten niet uit de grond maar zet de schop eronder. Op het fijnste wortelmateriaal zijn de symptomen vaak het mooist te zien. 
Knobbels of cysten op de wortels, vertakkingen, afstomping, lesies. Het zijn allemaal aanwijzingen welk aaltje de veroorzaker van de schade zou kunnen zijn. 
Wanneer het bekijken van het wortelstelsel van de aangetaste planten geen uitsluitsel geeft kan via bemonstering van grond en gewasmateriaal een vermoeden dat er aaltjes in het spel zijn bevestigd worden. Dikwijls komen er meerdere aaltjessoorten voor. Neem een monster (grond en wortels) uit het centrum van de slecht groeiende plek. De uitslag geeft een indicatie voor de aaltjessoort die verantwoordelijk kan zijn voor de groeiachterstand. Deze valplekbemonstering kan geen vervanging zijn voor een grondbemonstering van het hele perceel maar in combinatie hiermee wel heel nuttig zijn voor de plaatsbepaling van een besmetting.  Een gevonden aaltje hoeft niet altijd de veroorzaker te zijn van slechte stand. Er is altijd wel een plantenparasitair aaltje aanwezig. Laat een goede bemonstering uitvoeren om te bepalen of schadelijke dichtheden zijn bereikt en het gevonden aaltje de echte oorzaak is.

 Attentiepunten:. 
• Trek de planten niet uit maar zet de schop eronder om het fijne wortelmateriaal niet kwijt te raken. Zorg dat de grond en het wortelmateriaal niet uitdrogen door het, inclusief de bovengrondse delen (of een bos vochtig gras) goed in plastic te verpakken.  Bewaar de monsters koel tot de verwerking.
• Gedurende het groeiseizoen een grondmonster op aaltjes laten analyseren kan voor Trichodoriden nog wel eens nullen opleveren terwijl er wel typische Trichodoriden-schade optreedt. Dit ligt vaak aan het feit dat de aaltjes zich niet in de bovenlaag bevinden op het moment van bemonsteren.