Basiskennis aaltjes

Aaltjes of nematoden zijn minuscule wormpjes die in principe in vocht leven. Het maakt niet uit of dit vocht in zeeën, rivieren, grond, beesten of mensen zit. De spoelwormen en lintwormen van mens en dier behoren bijvoorbeeld tot de groep van de aaltjes. In grond en water komen in Nederland ongeveer 1200 soorten voor, waarvan ongeveer 100 soorten voor planten schadelijk zijn (plantparasitair). Hiervan is slechts een kwart een probleem voor de landbouw. In een gezonde bodem zitten 30 tot 40 aaltjes in elke milliliter grond, dat zijn er 4 tot 10 miljoen per vierkante meter bouwvoor. Zijn het er veel minder dan is er iets mis met het milieu.
Plantparasitaire aaltjes zijn 0.2 mm tot 10 mm groot en met het blote oog meestal niet zichtbaar.

De meeste aaltjessoorten zijn de landbouw zeer behulpzaam. Het zijn bacterie-eters, schimmeleters of insectenparasieten. Een klein aantal soorten behoort tot de plantparasieten. Dat is op zich geen punt zolang hun aantal maar niet te hoog oploopt, want dan ontstaan er voor de landbouw problemen. 

Het type probleem en de oplossing ervan is zeer afhankelijk van de aaltjessoort en het gewas waarin het zich voordoet. Inzicht in de levenswijze van de aaltjessoort en de sterke en zwakke punten binnen de levenscyclus, maakt een gerichte aanpak van een aaltjesprobleem mogelijk. 


Biologie plantparasitaire aaltjes

Soorten plantparasitaire aaltjes in Nederland

Meer weten? Volg de NemaDecide aaltjescursus.

Hier leert u meer over populatiedynamica (hoe ontwikkelen de verschillende aaltjes zich) en aaltjesschade, beheersingsmaatregelen, bemonsteren en het herkennen van symptomen aan plantmateriaal. Opgeven kan via NemaDecide.com