Handleiding aaltjes beheersing strategie

In deze handleiding komen alle punten aan bod die nodig zijn bij het opstellen van een Aaltjes Beheersing Strategie (ABS): inventarisatie, preventie, vruchtwisseling en aanvullende maatregelen.
Als al deze bovenstaande punten in beeld zijn, kan op het perceel gericht een bouwplan gemaakt worden dat rekening houdt met alle relevante informatie.

Vanwege de grote verscheidenheid aan soorten aaltjes is er geen standaard aanpak waarmee alle aaltjesproblemen in één keer worden opgelost. Wat voor de ene aaltjessoort een goede oplossing is kan de problemen met een andere aaltjessoort versterken. Zeker wanneer er meerdere schadelijke aaltjessoorten op een perceel voorkomen is een totaalaanpak de enige duurzame oplossing. Bij het opstellen van een Aaltjes Beheersing Strategie worden alle aspecten die van belang kunnen zijn meegenomen in het plan van aanpak. De pijlers van de ABS zijn preventie, inventarisatie, vruchtwisseling en aanvullende maatregelen.

>>Inventarisatie

>>Preventie

>>Vruchtwisseling

>>Aanvullende maatregelen