Preventie

Hieronder worden een aantal aandachtspunten genoemd waar naar het verleden toe weinig meer mee gedaan kan worden maar wel in de toekomst voordeel mee gehaald kan worden.

Plantmateriaal

Uitgangsmateriaal kan een bron van aaltjes zijn. Waar betrekt u uw uitgangsmateriaal? Welke garanties krijgt u ten aanzien van aaltjesvrij zijn van het materiaal? Heeft de leverancier bemonsterd op het perceel waar het uitgangsmateriaal stond? Zijn deze gegevens beschikbaar voor afnemers? 


Bedrijfshygiëne
Hoe gaat het in oogsttijd met schoonmaken van machines tussen de verschillende percelen?
Hoe schoon komt de loonwerker naar het bedrijf?
Als u weet welke percelen in ieder geval nog `schoon" zijn, begin daar dan met oogsten en werk naar het hoogst besmette perceel toe.
Hoe gaat u om met sorteergrond wat terug moet naar het perceel? Probeer er in ieder geval voor te zorgen dat sorteergrond terug gaat naar het perceel waar het vanaf komt.

Onkruidbeheersing
Onkruiden kunnen ongemerkt aaltjes fors vermeerderen. Dit kan de teelt van een niet waard voor een groot deel te niet doen. Omdat er maar erg weinig bekend is over de vermeerdering van de verschillende aaltjes op onkruid is het beter geen risico te lopen en percelen zo goed mogelijk vrij te houden. Dit extra belangrijk bij de toepassing van zwarte braak.