Een aaltjesuitslag, wat nu?

U heeft een grond monster opgestuurd en daar het aantal aaltjes in laten bepalen.
In de uitslag die u retour krijgt staan een groot aantal namen van aaltjes die in het monster gevonden zijn.

Onder het menu "Basiskennis" kunt u informatie vinden over de in het monster aangetroffen aaltjessoorten.

Wanneer u voor de gewassen die u teelt een aaltjesschema maakt kunt u zien in welke gewassen u een risico op schade loopt en wat de beste manier is om het aaltje te bestrijden.

Het kan verstandig zijn uw vruchtopvolging aan te passen aan de gevonden aaltjes zodat schadegevoelige gewassen niet bloot komen te staan aan hoge dichtheden aaltjes. Meer informatie over het beheersbaar houden van een aaltjesbesmetting kunt u vinden onder het menu; 'Beheers aaltjes, maak een plan'

Ga ervan uit dat wanneer een aaltje bij u is aangetroffen dat u daar permanent rekening mee moet houden. Wanneer u de juiste maatregelen neemt treft u het aaltje wellicht in een volgend grondmonster niet (meer) aan. Wanneer de omstandigheden voor het aaltje weer gunstiger zijn zal het zeker de kop weer opsteken.

In de grond komen, behalve aaltjes die schadelijk kunnen zijn op planten (plantparasitaire aaltjes), ook aaltjes voor die van schimmels, bacteriën of organisch materiaal leven. Deze groep staat in uw uitslag onder de kop `overige aaltjes" of `Microphagen". Het aantal hiervan kan in de duizenden lopen. Dit is niet verontrustend, het zegt iets over de vitaliteit van de bodem. Hoe meer hoe beter.