Diagnostiekservice

Als de teelt stagneert kunnen er verschillende oorzaken aan ten grondslag liggen, zoals bemestingsproblemen, ziekten of plagen. Een snelle diagnose kan dan inzicht geven in de aard van de problemen en antwoord geven onder meer op de vraag of een gerichte bestrijding zinvol of mogelijk is. Infectiegevaar voor de andere gewassen kan hierdoor zoveel mogelijk worden beperkt. Ook in het openbaar groen of in aanplantingen kunnen ziekten, plagen en afwijkingen voorkomen. Eurofins Agro en BQ-support biedt u de mogelijkheid uw afwijkende plantmateriaal in te zenden.

De DiagnostiekService bollen van BQ-Support

De PlantDoctor van Eurofins Agro