Tagetes tegen Pratylenchus

Het bestrijdende effect van Tagetes op Pratylenchus penetrans is al heel lang bekend. In de endodermis van Tagetes komt de stof α-terthienyl voor, die kan worden omgezet in een voor aaltjes dodelijke stof. Alleen aaltjes die doordringen tot de endodermis zetten dit omzettingsproces ingang. Pratylenchus aaltjes zijn de enige aaltjessoort die dat doen. De teelt van Tagetes is daarom niet effectief tegen alle aaltjes. Let wel op de aanwezigheid van Trichodoride aaltjes. Er zijn sterk wisselende resultaten en veel onduidelijkheden over de vermeerdering van Trichodoride aaltjes op Tagetes. Wel zijn er uit onderzoek sterke aanwijzingen dat de vermeerdering van Paratrichodorus pachydermus gering is.

Tagetes lijkt een zeer slechte waard voor Meloidogyne hapla. Maar er zijn aanwijzingen dat er  ook M. hapla populaties zijn die wel vermeerderen op Tagetes.

Niet alle Tagetes soorten hebben een eveneffectieve dodelijke werking tegen Pratylenchus penetrans. Tagetes minuta en Tagetes erecta werken minder effectief tegen Pratylenchus penetrans dan Tagetes patula. Het effect van de teelt van Tagetes patula op het populatieniveau van Pratylenchus penetrans is langer dan van een chemische grondontsmetting.

Vakbladartikel Tagetes en Brochure Tagetes