Raketblad tegen aardappelcysteaaltjes

Uit een screening van negentig niet knolvormende Solanaceae op lokking van en resistentie tegen aardappelcysteaaltjes kwam Solanum sisymbriifolium  (raketblad) als veelbelovend gewas naar voren omdat het een goede lokking van de larven combineerde met een volledige resistentie.

Solanum nigrum vertoont ook lokking, maar is veel minder tolerant tegen hoge dichtheden aardappelcysteaaltjes. Bovendien kan S. sisymbriifolium beter tegen nachtvorst.

In veld- en potexperimenten bleek dat S.sisymbriifolium een lokking van 60% tot 80% veroorzaakt. Dit is inclusief de sterfte die al van nature plaatsvindt in een niet aardappel jaar(variërend van 50% in het eerste jaar na aardappel tot 30% in de jaren daarna)  In veldproeven en op praktijkpercelen blijkt de extra lokking boven op de natuurlijke sterfte vaak tegen te vallen. Teel daarom geen raketblad in het eerste jaar na een vatbaar aardappelras.

Raketblad moet voor een optimale ontwikkeling vanaf half mei gezaaid worden. Het heeft een langzame beginontwikkeling, waardoor onkruid een groot probleem is.

Voor het gebruik vanraketblad als lokgewas gelden de volgende voorwaarden:

  • Er moeten voldoende planten aanwezig zijn per m2 (minimaal 9-10 planten/m2;
  • Het gewas moet zich voldoende tijdig ontwikkelen (i.v.m. lokken van cysten) om het beoogde bestrijdingseffect te kunnen realiseren;