Inundatie

Door het onder water zetten van grond wordt de zuurstoftoevoer afgesneden en wordt de grond door allerlei processen uiteindelijk zuurstofloos. Acht weken inundatie is voldoende om de meeste plantparasitaire aaltjes te doden zoals Pratylenchus penetrans, Rotylenchus en Aphelenchoides. Voor stengelaaltjes (Ditylenchus dipsaci) wortelknobbelaaltjes (Meloidogyne spp) en cysteaaltjes (Globodera spp) is een langere periode nodig van 12 weken De effectiviteit tegen Trichodorideaaltjes is zeker geen 100% en ook het risico op de overdracht van tabaksratelvirus blijft na inundatie aanwezig. Ditylenchus desctructor wordt niet bestreden.  

De minimale bodemtemperatuur voor een efficiënte behandeling is 17°C. Voor cysten is een temperatuur van 22°C beter dan een temperatuur van 17°C.

Aandachtspunt is de grond die gebruikt wordt om de dijkjes op te bouwen, in deze grond worden de aaltjes immers niet bestreden en bij beëindiging van de inundatie kan vanuit deze grond herbesmetting plaats vinden.

Tegen zowel schimmels als onkruiden werkt inundatie selectief. Dat wil zeggen, tegen het ene wel en tegen het andere niet. Inundatie werkt wel tegen Akkerdistel, klein hoefblad, kweek en aardappelopslag,matig tegen akkerkers (kiek) en niet tegen zaadonkruiden, paardestaart, heermoes en knolcyperus.

Inundatie werkt wel tegen Sclerotinia bulborum (zwartsnot), Sclerotinia sclerotiorum(Sclerotiensnot), Botrytis (vuur), Rhizoctonia tuliparum (kwade grond) en niet tegen Stromatinia gladioli (droogrot), Pythium spp.(wortelrot), Rhizoctonia solani (lakschurft), Sclerotium ceptivorum (witrot) en Fusarium (zuur, bol-, knolrot).

Inundatie kan goed gebruikt worden om cysten in sorteergrond af te doden voordat deze grond wordt teruggebracht op het perceel. Stort de grond hiervoor in een met plastic beklede greppel en zet hier water op. Zorg ervoor dat alle grond onderwater staat en laat de grond minimaal 3 maanden staan bij voldoende hoge temperaturen. Na het sorteren de winter over laten staan en dan in het voorjaar weer uitrijden is niet voldoende omdat de temperatuur in deze periode te laag is.

Laat u goed informeren over de technische aspecten van het inunderen zoals egaliseren en het aanleggen van de dijken, dijkdoorbraak voorkomen, afstoppen van de drainage en de afvoer van het water na afloop van het inunderen. Inunderen is voor grootschalige toepassing erg kostbaar.

Inundatie in de bloembollenteelt

Handleiding en onderzoeksrapport Inundatie tegen aardappelcysteaaltjes