Biofumigatie

Op grond van de bestaande onderzoeksresultaten (binnen- en buitenlands veldonderzoek) is het niet realistisch om bij de teelt en het onderwerken van een glucosinolaathoudend gewas te rekenen op een biofumigatie-effect. Door de lage concentratie isothiocyanaten die vrijkomt en de korte tijd dat deze stoffen aanwezig zijn in de grond, heeft biofumigatie géén effect van betekenis op de besmetting met ziekteverwekkers. In de praktijk worden regelmatig positieve effecten gevonden van de teelt en het onderwerken van de zogenaamde biofumigatiegewassen. Dit manifesteert zich over het algemeen in een verhoging van de opbrengst. Dat is niet verwonderlijk. De positieve effecten op de gewasontwikkeling zijn toe te rekenen aan effecten die algemeen voorkomen bij groenbemesters, zoals verbetering van de bodemstructuur, verhoging van het organisch stofgehalte en het vrijkomen van nutriënten. Kosten voor het uitvoeren van biofumigatie bedraagt circa €660 per ha. Dit is inclusief de teelt van een biofumigatiegewas. De kosten zijn daarmee circa €300 per ha hoger dan bij de teelt van een normale groenbemester.

Flyer Biofumigatie, hoe deze methode werkt, welke resultaten er te behalen zijn en wat de kosten zijn.