Rotylenchus uniformis

Rotylenchus uniformis is een vrijlevend wortelaaltje dat vooral op tuinbouwgronden problemen geeft. Peen lijdt bij hoge begindichtheden schade doordat de penwortel misvormd raakt. Beperkte schade kan voorkomen in bieten en koolgewassen.
Deze aaltjessoort parasiteert op erwt en veroorzaakt bij hoge dichtheden wortelrot, vergeling van het blad en daarmee groeiachterstand. De schade wordt groter wanneer naast het aaltje de schimmel Fusarium oxysporum f. sp. pisi aanwezig is.

Bestrijdingsadvies
Binnen een akkerbouwrotatie lopen de dichtheden met Rotylenchus uniformis zelden hoog op. De meeste granen en aardappel zijn namelijk slechte waardplanten. Door peen vooraf te laten gaan door een graan worden problemen met dit aaltje voorkomen. In geval van besmetting met R. uniformis kan biet en witlof niet als voorvrucht van peen worden geteeld.