Heterodera trifolii forma specialis trifolium (klavercysteaaltjes)

Klavercysteaaltjes zijn een gespecialiseerde soort van H. trifolii. Binnen deze soort komen een aantal op waardplanten gespecialiseerde biotypen voor (forma specialis). H. trifolii vormt buiten twee tot drie generaties per jaar. De cysten kleuren van wit via geel naar bruin.
In vollegrondsteelten veroorzaken deze aaltjes zelden schade.