Heterodera cruciferae (koolcysteaaltjes)

Van de cultuurgewassen worden vooral Brassica-soorten aangetast. Binnen andere geslachten van Cruciferae komen veel waardplanten voor maar de waardplant geschiktheid hiervan is meestal geringer dan van Brassica-soorten.