Heterodera carotae (peencysteaaltje)

Voor het peencysteaaltje, Heterodera carotae, is peen de enige bekende waardplant. Deze aaltjessoort geeft dan ook alleen problemen bij een nauwe peenrotatie. De cysten zijn roodbruin van kleur.