Heterodera avenae (havercysteaaltje)

De belangrijkste gewassen die worden aangetast zijn haver, gerst, tarwe, rogge en sommige grassen. Het aaltje vermeerdert zich op de meeste granen en is voor haver zeer schadelijk.
Binnen H. avenae komen biotypen voor, die zich meer of minder op genoemde gewassen kunnen vermeerderen. Het aaltje vormt één generatie per jaar. De cysten kleuren van wit via vuilwit naar donkerbruin.
In het verleden was het havercysteaaltje, Heterodera avenae, op de lichte gronden zeer problematisch.

Bestrijdingsadvies

Zomergranen hebben meer last dan wintergranen. Met het verminderende aandeel granen in het bouwplan is de problematiek van deze aaltjessoort op de achtergrond geraakt.