Stomen

Stomen van grond is een effectieve methode om aaltjes ter doden. Stomen met onderdruk is de meest effectieve methodiek. Deze methode geeft op alle grondsoorten een beter resultaat dan zeilen stomen. Dit zijn methoden die onder glas worden toegepast. 
Zeer incidenteel wordt stoominjectie in het open veld toegepast. Deze methodiek verbruikt 3-4 m3 gas per m2 grondoppervlak. 
Bij het praktijkadvies van 70oC gedurende een half uur worden plantparasitaire aaltjes volledig uitgeschakeld. 

Grondsoort en vochtigheid van de grond zijn sterk bepalend voor de warmteoverdracht en daarmee voor het stoomresultaat 

In Nederland is een mobiele stoominstallatie beschikbaar, die de grond 25 cm diep spit en stoomt in één werkgang. Het brandstofverbruik is 1 liter gasolie per m2 grondoppervlak en de capaciteit is maximaal 100 m2 per uur. Deze machine wordt incidenteel op bollenvelden toegepast. Stomen is vanwege het hoge energieverbruik en daardoor de hoge kosten voor de akkerbouw op dit moment geen reële optie.