Granulaten

Granulaten zijn beperkt inzetbaar om aaltjes te bestrijden.

·        Zowel opbrengstschade als kwaliteitsschade kan niet worden voorkomen, maar wel beperkt.

·        Bij hoge besmettingen zijn alleen volvelds toepassingen rendabel.

·        De verdeling van granulaat is erg belangrijk.Volvelds toepassingen inwerken met een roterende spitmachine heeft                de voorkeur.

·        Bij aardappelcysteaaltjes kunnen granulaten in volvelds toepassingen de vermeerdering beperken.

·        Kwaliteitsschade, zoals knobbelvorming door M.chitwoodi en tabaksratelvirus via Trichodorus kan niet worden                voorkomen, maar wel beperkt. In de praktijk werken ze bij hoge besmettingen onvoldoende tegen knobbelvorming en      tabaksratelvirus.

·        Granulaten in suikerbieten zijn zelden rendabel.