Verplichte bemonstering

Voor aardappelcyste aaltjes (Globodera pallida en Globoderea roschochiensis) in de teelt van bloembollen en pootaardappelen is het bemonsteren verplicht. De voorgeschreven bemonsteringsmethoden zijn vrij extensief en niet goed genoeg om de vinger aan de pols te houden betreffende de exacte besmettingssituatie. Een aaltjesbesmetting kan al behoorlijk uit de hand gelopen zijn voordat een extensieve bemonstering deze aantoont en het zal dan veel inspanning kosten om de situatie weer beheersbaar en onder de detectiegrens te krijgen. Voor het management van het aardappelcyste aaltje is daarom een intensievere bemonstering noodzakelijk.