Xiphinema diversicaudatum

X. diversicaudatum is een ectoparasiet die zich over de hele lengte van de jonge wortels voedt uit de dieper gelegen cellagen van de cortex en de vaatbundels. Bij het aanprikken van de worteltoppen ontstaan bij kruidachtige gewassen zoals aardbei en grassen vaak zwellingen, doordat de wortelcellen zich op deze plekken extra gaan delen. Alle stadia van het aaltje zijn in staat virus over te brengen, het virus gaat wordt wel verloren tijdens de vervelling. Het aaltjes is niet erg mobiel en het duurt 2 tot 3 jaar voordat er een generatie rond is. Onder braak kan het aaltjes wel tot drie jaar overleven.

X. diversicaudatum heeft een voorkeur voor lemige gronden en komt zowel voor op klei als op zand.

Xiphinema diversicaudatum is de vector van het Arabis-mozaïekvirus (ArMV). Bloembolgewassen, vaste planten, aardbei, framboos, druif, hop en diverse onkruiden zoals vogelmuur en herderstasje zijn vatbaar voor dit virus.  

Arabis-mozaïekvirus (ArMV) is een virus met een hele brede waardplantenreeks. Vanwege de grote schadelijkheid van ArMV in voedselgewassen als aardbei, framboos, druif en hop worden er door ontvangende landen strenge eisen gesteld aan de export van plantmateriaal zoals bloembollen. Tulp, gladiool en Zantedeschia kunnen eenvoudig geïnfecteerd raken met  ArMV.

ArMV in bloembolgewassen kan typische symptomen geven zoals mozaïek patronen, gele of grijze  necrotische ringspots en bij rode tulpen het donkerder kleuren van de bloem. Echter, een infectie met ArMV is in veel van de bloembolgewassen symptoomloos aanwezig of alleen vroeg in het seizoen zichtbaar. Geen, of relatief weinig infectie met ArMV wordt waargenomen in Dahlia, Hollandse Iris, narcis en lelie.

Naast ArMV is X. diversicaudatum ook vector voor het  Strawberry latent ringspot virus (SLRSV). Dit virus heeft in de EU een quarantaine status, voor de teelt van aardbei, kleinfruit en prunus uitgangsmateriaal moet daarom een verplichte LX (Longidorus Xiphinema) bemonstering uitgevoerd worden.

Deze aaltjes zijn, net als Xiphinema en Ditylenchus, in verhouding tot andere plantparasitaire aaltjes erg groot, tot 5 mm. Ze worden in een standaard grondmonster daarom niet snel aangetroffen. Er is een aparte spoeltechniek voor nodig.

Onkruiden als vogelmuur (Stellaria media) en herderstasje (Capsella bursa-pastoris) zijn waardplant voor ArMV. Deze onkruiden kunnen enerzijds ArMV- geïnfecteerd raken via X. diversicaudatum. Anderzijds kunnen nematoden besmet raken met ArMV wanneer ze voeden op virusgeïnfecteerd onkruid. Deze onkruiden kunnen als meerjarig virusreservoir dienen omdat ArMV via zaad overgaat naar een nieuwe generatie onkruid. Tevens leidt virusoverdracht via zaad tot een verspreiding over grotere afstand van virusgeïnfecteerd plantmateriaal dan virusverspreiding uitsluitend via nematoden die slechts 0.5 meter per jaar afleggen.