Pratylenchus neglectus (bietenwortellesieaaltjes)

Het bietenwortellesieaaltje is één van de meest voorkomende wortellesieaaltjes. Behalve op lichte grond kan dit wortellesieaaltje ook op zavel voorkomen.
Er is erg weinig bekend over de vermeerdering en schadegevoeligheid van gewassen voor dit aaltje. Het wordt zelden in verband gebracht met schade in gewassen.
Het aaltje kan vermeerderen op biet maar veroorzaakt geen schade.
In aardappel is bekend dat de schade die veroorzaakt wordt door Verticillium dahliae of Rhizoctoinia solani versterkt kan optreden wanneer er ook wortellesieaaltjes (met name P. penetrans en P. neglectus) voorkomen.
Meestal komt het bietenwortellesieaaltje gemengd voor met andere wortellesieaaljes.