Pratylenchus crenatus (graanwortellesieaaltje)

Het graanwortellesieaaltje, P. crenatus, komt voor op de zandgronden en de meer leemhoudende zandgronden. Het graanwortellesieaaltje, Pratylenchus crenatus, zorgt niet zo snel voor problemen. Een lage pH is ongunstig bij een hoge besmetting met P. crenatus.
Er zijn alleen in de akkerbouw gewassen bekend die, in combinatie met een lage pH, schadegevoelig zijn voor hoge aantallen P. crenatus. Het gaat hierbij vooral om gerst en er zijn aanwijzingen dat er ook schade in aardappel zou kunnen optreden.

Het voorkomen van P. crenatus kan wel, net als bij ander wortellesieaaltjs, het effect van Verticillium en Rhizoctonia versterken.

Bestrijdingsadvies
Wanneer daadwerkelijk schade optreedt door P. crenatus is het zaak de pH van de grond te bepalen en zonodig te bekalken. Wanneer daarnaast veel granen in het bouwplan zijn opgenomen kan het verminderen van het aandeel granen ook een deel van de oplossing bieden. De teelt van Tagetes patula zal tegen P. crenatus niet zo snel rendabel zijn.