Longidorus elongatus

Longidorus elongatus is een ectoparasiet die zicht voedt door de jonge wortelpunten, aan te prikken. De symptomen zijn korte opgezwollen zijwortels, die soms haakvormig omgebogen zijn. Het aaltje veroorzaakt voornamelijk schade in grasland en aardbeien, maar kan bij hoge aantallen ook schade veroorzaken in suikerbieten en peen. Deze hoge aantallen komen echter maar zelden voor, en dan vooral na meerjarig grasland. De vermeerdering van de aaltjes is zeer traag, niet meer dan 1 generatie per jaar. Bij een bodemtemperatuur van 20 graden duurt het 19 weken om een generatie rond te zetten, bij 30 graden 9 weken.

Omdat deze aaltjes, net als Xiphinema en Ditylenchus, in verhouding tot andere plantparasitaire aaltjes erg groot zijn, tot 5 mm, worden in een standaard grondmonster, niet snel aangetroffen. Er is een aparte spoeltechniek voor nodig.

Het aaltje is een bekende vector voor raspberry ringspot virus (RRSV ) en tomato black ring virus (TBRV). Deze virussen zijn quarantaine organismen. Dit virus heeft in de EU een quarantaine status, voor de teelt van aardbei, kleinfruit en prunus uitgangsmateriaal moet daarom een verplichte LX (Longidorus Xiphinema) bemonstering uitgevoerd worden.

In onderzoek is aangetoond dat bij 100 van deze aaltjes in 200 gram grond suikerbieten sterk achterbleven in groei en zelfs plantwegval konden veroorzaken. Zulke hoge aantallen worden echter zelden aangetroffen. (Bron IRS) longidorus-elongatus-in-bieten