Diagnostiekservice

Als de teelt stagneert kunnen er verschillende oorzaken aan ten grondslag liggen, zoals bemestingsproblemen, ziekten of plagen. Een snelle diagnose kan dan inzicht geven in de aard van de problemen en antwoord geven onder meer op de vraag of een gerichte bestrijding zinvol of mogelijk is. Infectiegevaar voor de andere gewassen kan hierdoor zoveel mogelijk worden beperkt. Ook in het openbaar groen of in aanplantingen kunnen ziekten, plagen en afwijkingen voorkomen. PPO biedt u de mogelijkheid uw afwijkende plantmateriaal in te zenden.

De DiagnostiekService van PPO voor Bloembollen & Bomen achterhaalt voor u de oorzaak of mogelijke ziekteverwekker zodat u een gerichte actie uit kunt voeren om de schade te beperken en om uitbreiding tegen te gaan.

DiagnostiekService beschikt over uitgebreide informatiebronnen voor de meest uiteenlopende ziekten, plagen en gebreksverschijnselen. Doordat deze afdelingen gevoed worden door meer dan 100 jaar ervaring binnen de teelt van bloembollen- en boomkwekerijgewassen, is veel informatie direct beschikbaar.

Voor meer informatie over bereikbaarheid en openingstijden zie:
www.ppo.wur.nl