Snelzoeken

Vind snel gegevens voor:
in gewas:

Welkom

Op deze website van het Praktijkonderzoek Plant en Omgeving voor de Akkerbouw, Groene ruimte en Vollegrondsgroenten (PPO-AGV te Lelystad) kunt u alle relevante informatie vinden die u nodig heeft om aaltjes op uw bedrijf te herkennen en te beheersen. 

Van zowel akkerbouw- als vollegrondsgroentegewassen is de informatie over aaltjes verzameld. Het Praktijkonderzoek voor Bollen, Bomen en Fruit (PPO-BBF) zorgt voor de informatie over bloembollen, vaste planten en boomkwekerijgewassen. Verder wordt er op deze website volop gebruik gemaakt van artikelen uit de kennisbank van Groen Kennisnet

U kunt een eigen aaltjesschema aanmaken met daarin de voor u belangrijke gewassen. Dit schema wordt u als pdf getoond. Wanneer u op een vakje in het schema klikt krijgt u nog meer informatie en schadebeelden (zie voorbeeldschema)

De informatie in het aaltjesschema is kwalitatief. Voor een aantal gewassen en aaltjes is ook kwantitatieve informatie beschikbaar waar mee gerekend kan worden in NemaDecide. NemaDecide vertaalt een bemonsteringsuitslag in een perceelbesmetting. De invloed van bouwplankeuzes en bestrijdingsmaatregelen op de aaltjesontwikkeling en de gewasschade worden op een aansprekende wijze in beeld gebracht. Vraag er naar bij uw adviseur.

Nieuw: Alle aspecten van Meloidogyne chitwoodi in 8 video's!

Naar aanleiding van de Groenbemesterdag 2017 is Leendert Molendijk met de Branchorganisatie Akkerbouw is gesprek gegaan om YouTube video's als kennisoverdrachtsmiddel uit te proberen.Vanuit het Meloidogyne Actieprogramma heeft BO Akkerbouw aan het bureau Boerentaal opdracht gegeven deze serie te maken. De scripts zijn in samenwerking tussen Boerentaal en de sectie Nematologie van WUR-Open Teelten in Lelystad geschreven.

Het resultaat mag er zijn! Nu gaan we volgen of de akkerbouwers de video's bekijken en waarderen.

Video 1: Waarom Meloidogyne chitwoodi en fallax aanpakken?

Video 2: Kenmerken van de aaltjes Meloidogyne chitwoodi en fallax

Video 3: Hoe kun je als teler Meloidogyne chitwoodi en fallax beheersen en bestrijden?

Video 4: Bemonsteren, waarom en hoe? (aanpak Meloidogyne chitwoodi en fallax)

Video 5: Gebruik Nemadecide en www.aaltjesschema.nl bij aanpak Meloidogyne chitwoodi en fallax

Video 6: Toepassen van groenbemesters bij aanpak Meloidogye chitwoodi en fallax

Video 7: Wat is inundatie en waar is het mogelijk?

Video 8: De praktijk: wat is belangrijk voorafgaand aan inunderen

 

Video: Pristionchus, de kringloop van leven en dood
gepubliceerd op 22 november 2018, een produktie van Simone Brandt

Binnen de PPS Duurzame Bodem wordt gewerkt aan indicatoren voor bodemkwaliteit. De samenstelling van de aaltjesgemeenschap kan veel vertellen over de kwaliteitsstatus van een perceel. Op het nematologie lab van WUR wordt daarom niet alleen onderzoek gedaan naar plantparasitaire nematoden maar ook gekeken naar al die andere aaltjessoorten waar onze bodem zo rijk aan is. Tijdens aaltjestellingen in dit kader, was onze aaltjesspecialist Simone Brandt opnieuw getuige van een fenomeen dat de moeite van het bekijken waard is. Met engelengeduld maakte zij daarvan dit prachtige filmpje.

In dit geval gaat het over een aaltjessoort uit het geslacht Pristionchus. Dit is een geslacht wat zich thuis voelt in rottend plantaardig materiaal en in dode insecten. Deze soorten zijn ook vaak te vinden in uien die besmet zijn met Fusarium of rotten ten gevolge van bacterieaantasting. Hij is niet kieskeurig wat zijn eten betreft en kan zowel bacteriën als schimmels eten. Als er genoeg voedsel aanwezig is vermeerdert hij razendsnel. Dan is een rottende ui net een paradijsje. Maar als het voedsel opraakt lopen de aaltjes niet alleen het risico om dood te gaan door de honger maar liggen er heel andere gevaren op de loer. Het mooie leven verandert in overleven.

Instructievideo: Maak je eigen schema
gepubliceerd op 11 december 2015, een produktie van PPO, Oanevents en WAV Productions

Instructievideo: Achtergronden bij Aaltjesschema.nl
gepubliceerd op 11 december 2015, een produktie van PPO, Oanevents en WAV Productions

Moedermoord in de bodem
gepubliceerd op 28 december 2016, een produktie van Simone Brandt

Binnen de PPS Duurzame Bodem wordt gewerkt aan indicatoren voor bodemkwaliteit. De samenstelling van de aaltjesgemeenschap kan veel vertellen over kwaliteitsstatus van een perceel. Op het nematologie lab van WPR agv wordt daarom niet alleen onderzoek gedaan naar plantparasitaire nematoden maar ook gekeken naar al die andere aaltjessoorten waar onze bodem zo rijk aan is. Tijdens aaltjes tellingen in dit kader, was onze aaltjesspecialist Simone Brandt getuige van een fenomeen dat de moeite van het bekijken waard is. Met engelengeduld maakte zij daarvan een prachtige filmpje. Het aaltje betreft de veel voorkomende soort Cruznema tripartitum. Dit is een vrijlevende bacterie etende nematode. Het fenomeen wat in het filmpje te zien is, staat bekend onder de naam Endotokia Matricida, wat betekent Moedermoord. Het is een onder aaltjes veel voorkomend verschijnsel waarbij de eieren in de uterus (baarmoeder) van het moederaaltje uitkomen. De larven groeien dus in het moederdier. Na een paar uur zijn ze zo groot geworden dat de baarmoeder breekt en de larven zich vrij door het moederdier bewegen en haar van binnenuit opeten. Net zolang tot het moederdier sterft, moedermoord dus door haar eigen kinderen. Daarna breken ze na zo’n 24 uur door de huid van de moeder heen en gaan hun eigen weg.

Hieronder nog twee youtube video's:

Een aaltje is nooit alleen
gepubliceerd op 10 juli 2015, een lezing van Leendert Molendijk voor CIV Agri&Food

Het aardappelcystenaaltje
gepubliceerd op 10 juli 2015, een lezing van Leendert Molendijk voor CIV Agri&Food

Actuele tip

Controleer uw pootgoed bij ontvangst!
Ondanks een goedkeuring van het pootgoed is het toch raadzaam om uw pootgoed zelf ook nog na te kijken op symptomen van kringerigheid door tabaksratelvirus en eiproppen van Meloidogyne chitwoodi en M. fallax. Gelet moet worden om knobbels op de knol maar ook zonder deze knobbels kunnen knollen besmet zijn. Dun schillen maakt eventuele eiproppen van wortelknobbelaaltjes onder de schil zichtbaar. Het doorsnijden van knollen moet duidelijk maken of de knollen besmet zijn met het tabaksratelvirus. Inmiddels is gebleken dat, ook op zwaardere gronden, het virus via het pootgoed in de nieuw gevormde knollen tot uiting kan komen, met als gevolg een lagere opbrengst of zelfs afkeuring. Bij twijfel over calciumgebrek of tabaksratelvirus moet een moleculaire (RT-PCR) toets uitsluitsel geven.

 

Nieuws

In opdracht van de Branche Organisatie Akkerbouw is er een update gemaakt van de brochure beheersing AardappelMoeheid.