Snelzoeken

Vind snel gegevens voor

in gewas


Zoeken
 

Welkom

Op deze website van het Praktijkonderzoek Plant en Omgeving voor de Akkerbouw, Groene ruimte en Vollegrondsgroenten (PPO-AGV te Lelystad) kunt u alle relevante informatie vinden die u nodig heeft om aaltjes op uw bedrijf te herkennen en te beheersen. 

Van zowel akkerbouw- als vollegrondsgroentegewassen is de informatie over aaltjes verzameld. Het Praktijkonderzoek voor Bollen, Bomen en Fruit (PPO-BBF) zorgt voor de informatie over bloembollen, vaste planten en boomkwekerijgewassen. Verder wordt er op deze website volop gebruik gemaakt van artikelen uit de kennisbank van Groen Kennisnet

U kunt een eigen aaltjesschema aanmaken met daarin de voor u belangrijke gewassen. Dit schema wordt u als pdf getoond. Wanneer u op een vakje in het schema klikt krijgt u nog meer informatie en schadebeelden (zie voorbeeldschema)

De informatie in het aaltjesschema is kwalitatief. Voor een aantal gewassen en aaltjes is ook kwantitatieve informatie beschikbaar waar mee gerekend kan worden in NemaDecide. NemaDecide vertaalt een bemonsteringsuitslag in een perceelbesmetting. De invloed van bouwplankeuzes en bestrijdingsmaatregelen op de aaltjesontwikkeling en de gewasschade worden op een aansprekende wijze in beeld gebracht. Vraag er naar bij uw adviseur.

Hieronder vier youtube video's:

1: Maak je eigen schema

gepubliceerd op 11 december 2015, een produktie van PPO, Oanevents en WAV Productions

2: Achtergronden bij Aaltjesschema.nl

gepubliceerd op 11 december 2015, een produktie van PPO, Oanevents en WAV Productions

3. Een aaltje is nooit alleen

gepubliceerd op 10 juli 2015, een lezing van Leendert Molendijk voor CIV Agri&Food

 4. Het aardappelcystenaaltje

gepubliceerd op 10 juli 2015, een lezing van Leendert Molendijk voor CIV Agri&Food

 

aardappelcysteaaltjesMeloidogyne haplaMeloidogyne chitwoodi
 

Actuele tip

Laat groenbemester niet groen de winter over staan.
Om een aaltjesvermeerdering in het winterseizoen te voorkomen is het beter een groenbemester niet groen de winter in te laten gaan. Vooral in een warme winter kunnen aaltjes fors vermeerderen op een groenbemester. De dode stoppel kan wel als stuifdek blijven staan. Doodspuiten met glyfosaat zorgt ervoor dat de plant volledig afsterft.

Volgende tip